2018 yılı itibariyle HIMSS EMRAM Kriterleri değişmiştir.

Yeni kriterleri görmek için:

HIMSS EMRAM 2018 Yeni Standartlar

Sunımun orjinalini görmek için:

HIMSS Analytics EMRAM Criteria Updates Presentation